Terug
v

vruchtgebruik

Vruchtgebruik geeft het recht om goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. De aan het vruchtgebruik onderworpen vruchten zelf, datgene dat door zaaksvervanging Zaaksvervanging houdt in dat een andere zaak in dezelfde rechtsverhouding in de plaats treedt van een teniet gegane zaak.
» Meer over zaaksvervanging
zaaksvervanging
aan het vruchtgebruik wordt onderworpen en uit het goed voortvloeiende voordelen vallen onder het vruchtgebruik. Een vruchtgebruik kan ontstaan door vestiging of door verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op