zaaksvervanging

Zaaksvervanging houdt in dat een andere zaak in dezelfde rechtsverhouding in de plaats treedt van een teniet gegane zaak. Bij een gemeenschap geldt dat goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
die geacht moeten worden in de plaats van een gemeenschappelijk goed te treden behoren tot de gemeenschap. Het recht van pand of hypotheek brengt van rechtswege een recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats treden van het verbonden goed treden, waaronder vorderingen met betrekking tot waardevermindering van het goed.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op