Terug
e

erfdienstbaarheid van weg

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, waarmede een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
– een erf – bezwaard (het bezwaarde of dienende erf) is ten bate van een aangrenzend erf (het heersende erf) van een andere eigenaar. Een erfdienstbaarheid moet in het kadaster zijn ingeschreven, en blijft bij eigendomsovergang, zoals door verkoop, bestaan. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
.

Het bekendste voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad Het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken.
» Meer over recht van overpad
recht van overpad
(of: erfdienstbaarheid van weg). Dit is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken.

De eigenaar van het dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf. Een erfdienstbaarheid houdt een inbreuk op het recht van de eigenaar van het lijdend erf in en de eigenaar van het heersend erf een erfdienstbaarheid op de voor de andere eigenaar minst bezwarende wijze dient uit te oefenen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op