Terug
r

recht van overpad

Een erfdienstbaarheid van weg Het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken
» Meer over erfdienstbaarheid van weg
recht van overpad
(of recht van uitweg) is het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken. Denk aan iemand die over een stukje van de grond van zijn buurman naar zijn huis loopt omdat deze grond tussen de openbare weg en zijn woning is gelegen.

Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid en kan ontstaan door vestiging (expliciete toestemming van de eigenaar van het dienende erf) of verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
(de gebruiker gebruikt de grond al jaren).

De eigenaar van het dienende erf mag niet zomaar een maatregel treffen die in strijd is met de erfdienstbaarheid aan het heersende erf. Een erfdienstbaarheid houdt een inbreuk op het recht van de eigenaar van het lijdend erf in en de eigenaar van het heersend erf een erfdienstbaarheid op de voor de andere eigenaar minst bezwarende wijze dient uit te oefenen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op