2 min lezen

appartementsrecht

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Als u eigenaar wordt van een appartement, dan koopt u in feite een appartementsrecht (in veel gevallen is dat een in appartementsrechten gesplitst recht van erfpacht). Dat appartementsrecht omvat enerzijds een aandeel in de eigendom van het gehele gebouw (dan wel het recht van erfpacht van de grond met gebouw) waar u dan dus samen met de andere appartementsgerechtigden eigenaar van bent, en anderzijds het uitsluitend gebruiksrecht van een bepaald appartement.

Appartementsgerechtigden gezamenlijk verantwoordelijk voor onderhoud

Omdat het gehele gebouw gemeenschappelijk is (in de splitsingsaktestaat precies welke delen van het gebouw in de gemeenschap vallen) bent u ook samen met de andere appartementsgerechtigden verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Zo is de eigenaar van een appartement op de eerste etage van een flatgebouw niet in zijn eentje verantwoordelijk voor het onderhoud van “zijn” stukje van de gevel, maar is hij samen met alle andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van de gehele gevel. Hetzelfde geldt voor het schilderwerk aan de kozijnen (mits die volgens de akte van splitsing gemeenschappelijk zijn). In dat geval kan en mag u niet in uw eentje opdracht geven om de kozijnen van uw eigen appartement te laten schilderen.

Splitsing in appartementsrechten

Om een appartementsrecht te kunnen kopen moet het gehele gebouw wel eerst gesplitst worden. Dat wordt door de notaris gedaan die in de splitsingsakte opschrijft welke appartementsrechten er
zijn, welke bouwdelen gemeenschappelijk eigendom zijn, en in welk appartement het appartementsrecht, het recht van exclusief gebruik heeft. De notaris schrijft in de splitsingsakte ook op wat het reglement van de VvE is. Doorgaans wordt daarvoor gebruik gemaakt van een van de vijf modelreglementen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence