2 min lezen

vve hoofd- en ondersplitsing

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Bij veel VvE’s, met name de grotere, is er sprake van een hoofdsplitsing en één of meerdere ondersplitsing(en). Door ondersplitsing ontstaat er als het ware een VvE binnen een VvE: één van de appartementsrechten in de hoofdsplitsing wordt dan namelijk ondergesplitst in verschillende onder appartementsrechten. Maar hoe werkt dat nu precies?

Diverse functies: hoofdsplitsing

Hoe hoofd- en ondersplitsing werken, is eenvoudigweg het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel je een gebouw voor met in de kelder parkeerplaatsen (dichte garages), op de begane grond winkels en kantoren en op de verdiepingen daarboven woonappartementen. Er kan dan besloten worden om het gehele gebouw eerst te splitsen in drie appartementsrechten, namelijk één appartementsrecht voor de parkeergarage, één appartementsrecht voor de commerciële ruimtes en één appartementsrecht voor de woningen. Er kan dan besloten worden dat bijvoorbeeld alle gevels, funderingen en daken gemeenschappelijk zijn voor de hoofdsplitsing, maar de lift tot het privé gedeelte van de woningen behoort en de gevels op de begane grond tot de winkels.

Wat betekent ondersplitsing?

De drie door die splitsing ontstane appartementsrechten worden dan weer ondergesplitst in een x aantal parkeerplaatsen, een x aantal winkels en kantoren en een x aantal woningen. De gerechtigden tot die appartementsrechten zijn dan lid van de onder-VvE. Zij nemen dan met elkaar besluiten over (in het geval van de woningen) de liften, of (in het geval van de winkels) het uiterlijk van de gevels op de begane grond.

Bestuur, vertegenwoordiging en stemmen

De leden van de onder-VvE’s stemmen doorgaans niet direct in de hoofdsplitsing. Zij worden meestal vertegenwoordigd door het bestuur van de onder-VvE die namens de onder VvE aanwezig is in de vergadering van de hoofd-VvE. In de aktes van splitsing is bepaald hoe er in de hoofd-VvE moet worden gestemd. Vaak is het zo dat als de meerderheid van de onder-VvE vóór een bepaald besluit heeft gekozen in de hoofd-VvE, het bestuur van de onder-VvE in de hoofd-VvE al zijn stemmen vóór dat besluit zal uitbrengen.

Rechten van VvE leden jegens hoofd-VvE

VvE-leden in de ondersplitsing kunnen hun rechten jegens de hoofd-VvE vaak niet zelfstandig uitoefenen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence