Bestemming appartement

In de splitsingsakte is bepaald wat de bestemming van een appartement(srecht) is. Veel voorkomende bestemmingen zijn ‘woning’, ‘berging’, ‘kantoor’, ‘winkel’, of meer algemeen: ‘bedrijf’. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zich aan die bestemming te houden; een appartement mag dus niet anders dan conform de bestemming worden gebruikt. Zo mag een berging niet als woning worden gebruikt, en mag een woning niet als pension (short-stay/Airbnb) worden gebruikt.

Toestemming voor afwijkend gebruik

De vergadering is bevoegd om toestemming te verlenen aan een eigenaar om een appartement op een andere manier te gebruiken. Soms is echter ook toestemming van de gemeente vereist. Als de vergadering bijvoorbeeld toestemming geeft voor een restaurant in een kantoorappartement, dan heeft de eigenaar vaak ook nog een horecavergunning nodig, en moet het bestemmingsplan ook de exploitatie van een restaurant op die plek toestaan. Datzelfde geldt voor gebruik van een woning als Airbnb: daarvoor is namelijk ook vaak een vergunning van de gemeente vereist.

Gebruik dat afwijkt van de bestemming

Als een appartement in strijd met de bestemming wordt gebruikt, en de vergadering daarvoor geen toestemming heeft gegeven, dan kan de VvE een procedure starten om de eigenaar te dwingen het van de akte afwijkende gebruik te staken. Andersom kan de eigenaar die geen toestemming krijgt, en van mening is dat dit ten onrechte is, een vervangende machtiging vragen aan de kantonrechter.