Splitsing in appartementsrechten

Akte van Splitsing

Met de akte van splitsing splitst de notaris het gebouw in appartementsrechten. De splitsingsakte is het basisdocument van de VvE. Daarin staat welk gebouw hij splitst, waar het gebouw staat, welke appartementsrechten door de splitsing ontstaan, welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke niet, en stelt hij tot slot het reglement van de VvE vast. Bij dat laatste baseert hij zich doorgaans op één van de vijf modelreglementen.
Lees meer over wat het appartemensrecht is, wat de splitsingsakte en het splitsingsreglement van de VvE inhouden en welke rechten en plichten u heeft als appartementseigenaar