Appartementseigenaar

Als appartementseigenaar bent u samen met de andere appartementseigenaren in de VvE eigenaar van het gehele gebouw. Aan het zijn van appartementseigenaar zijn diverse rechten en plichten verbonden.

Plicht; meewerken aan besluitvorming

Zo heeft u allereerst de plicht om mee te werken aan besluiten die door de vergadering zijn genomen, waaronder het betalen van de door de vergadering vastgestelde servicekosten. Daartegenover staat het recht dat u heeft om in de vergadering het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen. Op die manier kunt u uw bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen de VvE en zo ook invloed uitoefenen op de omvang van de plichten die u jegens de VvE heeft.

Recht op inzage in de administratie VvE

Een ander recht dat u heeft is het recht op inzage in de administratie van de VvE. Het bestuur is verplicht om u die inzage te verlenen. Doet het bestuur dat niet, dan kunt u zo nodig naar de rechter stappen op die inzage af te dwingen.

Recht; leden kunnen zich verkiesbaar stellen

U hebt ook het recht om u verkiesbaar te stellen als bestuurder van de VvE, als kascommissielid, of als lid van een van de (eventuele) overige commissies van de VvE. Ook kunt u als VvE-lid u verkiesbaar stellen als voorzitter van de VvE-vergadering. Als VvE-lid bent u wel altijd ook lid van de vergadering van eigenaars mits u daar verschijnt. U mag ook een gevolmachtigde sturen.