1 min lezen

vaststellingsovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Geschil: juridisch advies

Als twee of meer partijen een geschil hebben en in dat kader tot bepaalde afspraken met elkaar komen, dan kan het heel verstandig zijn om die afspraken helder vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Het Burgerlijk Wetboek geeft een aantal regels over de vaststellingsovereenkomst. Door afspraken duidelijk op papier te zetten, kan een gang naar de rechter worden bespaard. En als er toch geprocedeerd moet worden omdat één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan een goede vaststellingsovereenkomst de rechtszaak tot een ‘hamerstuk’ maken en daarmee tijd en kosten besparen.

Vaststellingsovereenkomst opstellen

Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst dus aangaan ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen, al dan niet tijdens een comparitie van partijen (zitting) in een gerechtelijke procedure. Indien een partij bij een vaststellingsovereenkomst tekortschiet in de nakoming van een verbintenis (verplichting) uit deze overeenkomst, is de wederpartij in beginsel bevoegd om de vaststellingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of daarvan nakoming te vorderen bij de rechter.

Advocaat in Amsterdam

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het opstellen van de vaststellingsovereenkomst, maar procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence