Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst waarmee werkgever en werknemer het ontslag en de ontslagvoorwaarden vastleggen. Op deze manier kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd, zonder toestemming van het UWV en zonder rechterlijke tussenkomst. Het is een vorm van beëindiging in onderling overleg. In beginsel kan een beëindigingsovereenkomst niet op grond van dwaling worden ontbonden. Dat is slechts anders indien de wederpartij bij de overeenkomst bewust onjuiste informatie heeft verstrekt.

Beëindigingsovereenkomst: inhoud

In de beëindigingsovereenkomst moet staan op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt en wat de reden is voor het ontslag. Deze reden kan van belang zijn bij het beantwoorden van de vraag of er recht is op WW. Voor het recht op WW moet – kort gezegd – het initiatief voor de beëindiging van de werkgever komen en mag de werknemer daarvan geen blaam treffen. Ook wordt in de overeenkomst opgenomen of er een ontslagvergoeding wordt betaald en of vakantiedagen worden uitbetaald of opgenomen. Daarnaast is van belang te bepalen of het concurrentiebeding of relatiebeding wordt gehandhaafd.

Advocaat voor beëindigingsovereenkomst

Voor zowel werkgevers als werknemers is van belang dat geen onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van de beëindigingsovereenkomst. Voor werknemer is van belang dat hij recht houdt op een WW-uitkering en voor de werkgever is van belang dat onzekerheid en hoge kosten verbonden aan een ontslagprocedure worden voorkomen. Een arbeidsrecht advocaat kan een goede beëindigingsovereenkomst opstellen waarin de gemaakte afspraken duidelijk zijn vastgelegd.