Israëlische sponsor mocht contract met Feyenoord niet opzeggen ondanks antisemitische spreekkoren

In een gevoelige zaak tussen Feyenoord en een van haar sponsors bleek dat contractuele afspraken in beginsel worden geëerbiedigd. Advocaat procesrecht Onno Hennis licht de opmerkelijke uitspraak toe.

Achtergrond

In het seizoen 2014 – 2015 komt Feyenoord in contact met een Israelisch bedrijf, EZTD. Om haar naamsbekendheid in Nederland vergroten sluit EZTD (via een tussenpersoon) een sponsorcontract met Feyenoord, op basis waarvan Feyenoord zich verplicht drie jaar reclame te maken voor EZTD tegen betaling van € 1.025.000 aan sponsorgelden.

De Klassieker

Een maand na het sluiten van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
bezoekt de CEO van EZTD de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Ajax. Tot zijn grote schrik hoort de CEO de Feyenoord aanhang antisemitische spreekkoren zingen, zoals “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” en “Wie niet springt die is een Jood”.

Beëindiging sponsorcontract

De CEO van EZTD is geschokt. EZTD is een bedrijf met veel Israëlische medewerkers en houdt kantoor in Tel Aviv. De CEO zelf is joods en woont in Israël. Zijn ouders hebben bovendien veel familieleden in de Holocaust verloren. Een week na de wedstrijd stuurt hij een brief dat EZTD geen sponsor kan zijn van een team met zoveel antisemitische fans. Het lijkt hem daarom het beste om de samenwerking op een eervolle wijze te beëindigen.

Reactie Feyenoord

Feyenoord reageert bij monde van haar advocaat dat EZTD de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
niet tussentijds kan opzeggen. Feyenoord stelt dat zij niet tekort is geschoten in de nakoming van het sponsorcontract. Weer een maand later schrijft de CEO dat hij zich niet langer als een partner van Feyenoord ziet.

Arbitrage

Aangezien de partijen NAI- arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
waren overeengekomen, wordt het geschil vervolgens voorgelegd aan een scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters. Het scheidsgerecht stelt voorop dat de spreekkoren en sisgeluiden weerzinwekkend en door hun antisemitische aard kwetsend zijn voor EZTD. De vraag is echter wat dit voor (rechts)gevolgen heeft voor het contract.

Dwaling?

EZTD beriep zich allereerst op dwaling: als zij had geweten dat de aanhang van Feyenoord antisemitisch was, dan had zij het sponsorcontract niet gesloten. Daar gaan de arbiters echter niet in mee. Volgens het scheidsgerecht kende EZTD de onaangename kanten van het voetbal of had zij er in ieder geval eenvoudig achter kunnen komen dat er nog steeds incidenten waren bij Feyenoord. Verder was het punt van racisme aan de orde gekomen en had EZTD het sponsorcontract gesloten zonder hier specifieke bepalingen over op te nemen. Het beroep op dwaling mislukte dus en EZTD kon het contract niet op die grond vernietigen.

Contractuele beëindigingsgrond

Was daarmee dan de kous af? Nee; het scheidsgerecht oordeelde dat Feyenoord wél verantwoordelijk was voor het gedrag van haar supporters en dat de spreekkoren in de context van het sponsorcontract een ‘material breach’ opleverde. Dat rechtvaardigde een regelmatige beëindiging van het contract, maar wel volgens de geldende opzegvoorwaarden. Aangezien EZTD bij de opzegging die formaliteiten niet in acht had genomen, kwam het scheidsgerecht tot de conclusie dat EZTD 50% van het sponsorgeld zou moeten voldoen.

Vernietiging van arbitraal vonnis

Daar was EZTD het niet mee eens. Bij het Hof Den Haag verzocht zij daarom om vernietiging van het vonnis vanwege strijd met de openbare orde. EZTD was slachtoffer geworden van discriminatie én moest niettemin 50% van de sponsorgelden betalen. Dit leverde strijd met het discriminatieverbod (artikel 14 EVRM) op, aldus EZTD. Het hof ging daar echter niet in mee. Zij stelde dat in de arbitrage niet aan de orde was of er gediscrimeerd was (dat was zo), maar welke gevolgen dit zou moeten hebben voor het sponsorcontract. Het arbitraal vonnis bleef dus in stand.

AMS Advocaten: specialist op het gebied van verbintenissenrecht

Heeft u ook een geschil met uw contractspartner? Of wilt u uw samenwerking goed vastleggen, zodat er in de toekomst geen problemen onstaan? AMS Advocaten heeft jarenlange ervaring met het adviseren en procederen over verbintenisrechtelijke kwesties. Neem vrijblijvend contact met ons op.

More in Procesrecht
europa
Europese Hof verruimt vrije advocaatkeuze

In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020, lijkt het Europese Hof...

Close