2 min lezen

Schending privacy wegens doorspelen gevoelige informatie?

NL

Enkele jaren terug was er ophef ontstaan toen bekend werd dat een zaaddonor de wensmoeders niet informeerde over het feit dat hij het syndroom van Asperger had. De kwestie werd breed uitgemeten in het  AD en ook het televisieprogramma ‘Undercover in Nederland’ wijdde er aandacht aan. De spermadonor in kwestie heeft zijn ex-vriendin voor de rechter gesleept wegens privacyschending. Zij had namelijk medische informatie verstrekt waardoor het balletje ging rollen. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Schending privacy spermadonor?

Deze opzienbarende zaak kwam aan het licht toen de ex-vriendin contact opnam met één van de vrouwen die een kind had van de spermadonor. Toen bleek dat de spermadonor de wensmoeder in kwestie (noch de andere 20 wensmoeders) niets had verteld over autistische stoornis. De wensmoeder was hierover ‘not amused’, vooral omdat deze vorm van autisme erfelijk zou kunnen zijn. Het was dan ook deze wensmoeder die vervolgens de publiciteit heeft opgezocht met het verhaal.

Doorspelen stukken zonder toestemming

In de procedure verwijt de spermadonor zijn ex-partner dat zij vertrouwelijke stukken (medische informatie en stukken van het UWV) had doorgespeeld aan de betreffende wensmoeder. Hierdoor zou hij immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
 
hebben geleden. De rechtbank stelt voorop dat het in het algemeen uiteraard zo is dat men documenten van een ander met privacygevoelige informatie niet zonder toestemming van die behoort in te zien, te kopiëren en aan derden te verstrekken.

Belang moeders vs. bescherming privacy spermadonor

Echter, in deze zaak is de rechtbank van mening dat het doorgeven van stukken van medische stukken door de ex-partner aan de wensmoeder geoorloofd was. Het was namelijk begrijpelijk dat zij naar aanleiding van haar contact met de wensmoeder concludeerde dat de handelswijze van de zaaddonor jegens deze en andere wensmoeders onbehoorlijk was. De ex-partner heeft het belang van de wensmoeders op volledige informatie omtrent de erfelijke aandoening terecht laten prevaleren boven het belang van de zaaddonor op privacy. Dat één van de wensmoeders vervolgens de publiciteit heeft opgezocht kan de ex-vriendin niet worden aangerekend.

Negatieve pers door eigen handelen spermadonor

De rechtbank vervolgt dat de negatieve publiciteit die de spermadonor over zich heen kreeg, te wijten is aan het de spermadonor zelf. Het is zijn handelen -namelijk het verzwijgen van zijn autisme- geweest waardoor deze kwestie voor de media interessant was. Het risico dat het achterhouden van deze informatie breder bekend zou worden en tot ophef zou leiden, vloeit direct voort uit het eigen handelen van de spermadonor.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence