UberPOP onrechtmatig tegen Amsterdamse taxichauffeurs

De taxi-App UberPOP is onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
tegen de Amsterdamse taxichauffeurs. Deze conclusie trekt AMS Advocaten na een onderzoek dat zij deed naar de dienst van Uber en de Wet Personenvervoer 2000 (de Taxiwet). De taxibranche is streng gereguleerd. Chauffeurs moeten verschillende diploma’s en vergunningen hebben voordat zij aan de slag mogen. Door te faciliteren dat particulieren zonder die vereiste diploma’s en vergunningen (‘snorders’) als taxi hun diensten verlenen, handelen niet alleen de snorders in strijd met de wet, maar waarschijnlijk ook Uber.

 

Taxiwet ook van toepassing op snorders: hoge eisen

De Taxiwet verstaat onder Taxivervoer: “personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer”. De Taxiwet is dus ook van toepassing op snorders. Taxichauffeurs moeten, voordat zij aan de slag mogen, zowel een theorie- als een praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd. De Taxiwet stelt bovendien allerlei eisen aan de chauffeur en aan zijn auto. En een chauffeur die in Amsterdam aan de slag wil, moet aan nog strengere eisen voldoen. Zo moet een Amsterdamse chauffeur eerst een extra vergunning van de gemeente zien te verkrijgen. Alle Amsterdamse taxi’s die een klant op straat willen oppikken moeten in het bezit zijn van een taxivergunning en aangesloten zijn bij een zogenoemde Toegelaten Taxiorganisatie (TTO).

Waarborging kwaliteit en bescherming tegen wanpraktijken

Op die manier wil de gemeente kwaliteit waarborgen en klanten beschermen tegen wanpraktijken. De via UberPOP ingezette particuliere chauffeurs voldoen daarom volgens ons niet aan de eisen die de Taxiwet en de gemeente Amsterdam stelt.

UberPOP faciliteert snorders: onrechtmatig

Via UberPOP worden dus diensten aangeboden die door snorders worden gebruikt. Snorders overtreden de Taxiwet en begaan met iedere rit ook een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
tegen de Amsterdamse taxichauffeurs. Door dit te faciliteren en daarvan te profiteren begaat UberPOP waarschijnlijk een onrechtmatige daad tegen de taxichauffeurs die zich wel aan de wet houden. Taxichauffeurs hebben in een kort geding dan ook goede kans van slagen.

More in In de media
Mag Zwarte Piet nu wel of niet van de rechter?
Mag Zwarte Piet nu wel of niet van de rechter?

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat de burgemeester van Amsterdam ten onrechte een vergunning voor de Sinterklaasintocht van 2013...

Close