2 min lezen

Faillissement van Slagerij Marcus: zoektocht naar continuïteit in koshere vleesvoorziening

NL

Op 14 maart 2024 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken van Gelkos Vleeswarenbedrijf B.V., beter bekend als Slagerij Marcus. Sinds 1983 zorgt deze slagerij voor de productie van vleeswaren naar orthodox Joodse ritus. Slagerij Marcus is de enige Nederlandse Joodse vleesverwerker. Als gevolg van het faillissement is deze productie nu stilgelegd.

Tot curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
is benoemd mr. N.E. (Nienke) Bobbert van AMS advocaten. Zij onderzoekt in overleg met het bestuur van Slagerij Marcus en andere belanghebbende partijen of de uitlevering van koshere vleesproducten in ieder geval tijdelijk kan worden hervat. Ook wordt onderzocht hoe de beschikbaarheid van koshere vleesvoorziening ten behoeve van de Joodse gemeenschap voor de lange termijn kan worden veiliggesteld, bijvoorbeeld door een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
.

De winkel in koshere producten aan de Kastelenstraat 111a te Buitenveldert zal in ieder geval tot en met 18 maart 2024 gesloten blijven.

Zodra er meer duidelijkheid is zal hierover worden bericht.

Vorderingen op Gelkos Vleeswaren Bedrijf B.V. kunnen worden ingediend via https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/2133.

– – –

Ondanks de nodige inspanningen is het helaas niet mogelijk gebleken Slagerij Marcus in de huidige vorm voort te zetten. Toen een doorstart niet mogelijk bleek is de voorraad vlees (dat onder de hechsher was geslacht/geproduceerd en dus in beginsel koosjer is) verkocht. De voorraad vlees is verkocht samen met de Intellectuele eigendomsrechten en goodwill – waaronder de handelsnaam en website, kennis en recepten – aan de partij die hiervoor de beste propositie deed. De inventaris van de winkel en van de slagerij zal door middel van een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
worden verkocht. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het eerste openbaar verslag: https://insolventies.rechtspraak.nl/Services/VerslagenService/getPdf/13_ams_24_106_F_V_02.

Wie interesse heeft in (onderdelen van) de inventaris van de winkel of de slagerij wordt verwezen naar de volgende links: https://puper.nl/internetverkoop-verkoping.php?VerkopingId=998 en https://puper.nl/internetverkoop-verkoping.php?VerkopingId=999

Nienke Bobbert

Nienke Bobbert

Nienke heeft ruim 20 jaar ervaring in de procespraktijk, in het bijzonder op het gebied van insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht.
Ravel Residence