Terug
p

precontractuele fase

De precontractuele fase ziet op de fase van onderhandeling voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Gedurende deze fase worden de verhoudingen tussen partijen beheerst door de goede trouw Goede trouw is in het BW niet algemeen gedefinieerd. Goede trouw ontbreekt indien de feiten of het recht de goede trouw betrekking heeft bekend waren of bekend hadden moeten zijn.
» Meer over goede trouw
goede trouw
.

Hoewel er nog geen daadwerkelijk contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
is gesloten, kan de precontractuele fase wel in zo een ver gevorderd stadium verkeren dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
erop mocht vertrouwen dat een contract zou worden gesloten. In dat geval is het afbreken van de onderhandelingen niet zonder meer geoorloofd. De partij die uit de onderhandeling stapt, kan schadeplichtig zijn jegens de wederpartij. Onder bijzondere omstandigheden kan hem zelfs een gebod tot dooronderhandelen worden opgelegd. Men spreekt in dit kader van de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
in de precontractuele fase.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op