overeenkomst op afstand (mv: overeenkomsten op afstand)

Overeenkomsten die worden gesloten via internet, telefoon, fax of post.

Voor (koop)overeenkomsten die uitsluitend via communicatietechnieken op afstand worden gesloten (zoals kopen via internet), geldt een aanvullende regeling. Deze regeling strekt ertoe de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
te beschermen tegen agressieve verkooptechnieken en tegen betalingsvorderingen van niet bestelde zaken. Er is o.a. een wettelijke bedenktijd De periode van 3 dagen waarin de consument-koper de koop van een onroerende goed kan ontbinden.
» Meer over bedenktijd
bedenktijd
opgenomen van 7 dagen waarin de consument zonder opgave van redenen het recht heeft de koop te ontbinden. Voorts geldt er een uitgebreide informatieplicht voor de leverancier.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:46a

Synoniemen
koop op afstand, webshop, wet koop op afstand, colportage