handelsovereenkomst

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen twee of meer professionele partijen tot het leveren van diensten of goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
tegen betaling.

Bij de handelsovereenkomst geldt een bijzondere regeling met betrekking tot vertragingsschade De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de overeenkomst.
» Meer over vertragingsschade
vertragingsschade
(rente) die een partij lijdt als de wederpartij tekortschiet in de voldoening van een geldsom.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op