Terug
a

aanzegging

Een formele aankondiging van een (juridische) actie in een schriftelijk stuk, bijvoorbeeld een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
of een brief. Op diverse plaatsen in de wet is een aanzegging voorgeschreven. De opzegging van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
kan bv. schriftelijk moeten worden aangezegd.

In de nieuwe arbeidswet is een aanzegverplichting voor de werkgever opgenomen. De werkgever is verplicht een werknemer met een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd minimaal één maand vóór het einde van het dienstverband schriftelijk te informeren (‘aan te zeggen’) óf en onder welke voorwaarde de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op