voorlopig getuigenverhoor

Het komt regelmatig voor dat iemand overweegt een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
uit te laten brengen, en dus een rechtszaak op te starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er wel voldoende bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
is voor de in te stellen vordering(en). Een voorlopig getuigenverhoor kan dan uitkomst bieden. Er worden dan eerst getuigen onder ede gehoord, alvorens de dagvaardingsprocedure aanhangig te maken.

Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen, of aan de rechter tot wiens absolute bevoegdheid De vaststelling aan welk soort rechter een geschil moet worden voorgelegd.
» Meer over absolute bevoegdheid
absolute bevoegdheid
de zaak behoort en binnen wiens rechtsgebied de personen die men als getuigen wil doen horen, of het grootste aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op