Terug
v

verzetdagvaarding

De dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
waarmee een bij verstek veroordeelde partij verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
kan instellen tegen een verstekvonnis Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen.
» Meer over verstekvonnis
verstekvonnis
.

Als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
niet in een procedure verschijnt, wordt tegen hem verstek verleend. De vordering wordt vervolgens zonder tegenspraak toegewezen. Tegen een verstekvonnis kan een veroordeelde verzet instellen. Deze procedure heet een verzetprocedure en is in feite een voortzetting van de eerste procedure. De veroordeelde zal dan de oorspronkelijke eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
moeten dagvaarden met een verzetdagvaarding..

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op