Terug
r

rechtsmacht

De rechters in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen. Een van de wettelijke vereisten is dat een rechter rechtsmacht moet hebben. De hoofdregel luidt dat in zaken die bij dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
moeten worden ingeleid, de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft indien de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De rechter kan ook rechtsmacht hebben als dit is overeengekomen, of als de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die onderwerp is van de procedure in Nederland moest worden uitgevoerd.

In zaken die bij verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
moeten worden ingeleid, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht als:

a. hetzij de verzoeker of, indien er meer verzoekers zijn, een van hen, hetzij een van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft,
b. het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, of
c. de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op