Terug
o

opheffingskortgeding

Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
om conservatoir beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen.

Opheffing conservatoir beslag

Een conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
kan worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Als de rechter oordeelt dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd niet bestaat, is het beslag (achteraf gezien) dus ten onrechte gelegd: het is een onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
beslag.

De opheffing van een conservatoir beslag kan ook worden bevolen als er op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, of, als het beslag is gelegd voor een geldvordering, als voor deze vordering voldoende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
is gesteld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op