Terug
b

beslag

Een schuldeiser kan, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag leggen op goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag.

Een advocaat dient namens de schuldeiser een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
(eventueel met bewijsstukken) in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarin wordt aangegeven wat de schuldeiser te vorderen heeft, en wat de achtergrond daarvan is. Dat verzoek moet deugdelijk zijn onderbouwd, ook om te voorkomen dat een gelegd beslag eenvoudig kan worden opgeheven via een opheffingskort geding. In bijna alle gevallen wordt de schuldenaar niet gehoord en verleent de rechtbank binnen enkele uren of dagen verlof om het beslag te leggen. Met dat verlof in handen kan de deurwaarder het beslag leggen.

Als het vervolgens tot een procedure komt en de rechter de vordering toewijst, verandert het conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op