Terug
m

management-BV

Een management-BV wordt opgericht door een manager (bestuurder, partner en/of groot-aandeelhouder) van een onderneming om als tussenlaag te dienen tussen de manager en de onderneming. Het is een persoonlijke holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
holding
van de manager. 

De onderneming sluit dan een managementovereenkomst met de management-BV. Deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wordt als een overeenkomst van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
ingericht en niet als een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. De management-BV heeft vervolgens een arbeidsrelatie met de manager in kwestie. De management-BV is de formele werkgever van de manager en verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies. Tussen de onderneming en de manager bestaat dan geen arbeidsrechtelijke relatie.

De management-BV biedt met name fiscale voordelen voor partijen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op