Terug
k

kapitaalbescherming

Wettelijke of statutaire bepalingen die het kapitaal van de vennootschap – in het algemeen in het belang van haar crediteuren – beogen te beschermen. Sinds de invoering van de van de flex-BV is in principe alleen de N.V. onderworpen aan actieve kapitaalbescherming (hoewel sinds de invoering van de flex-BV juist wel een wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is opgenomen indien het bestuur een uitkering doet aan de aandeelhouders, terwijl duidelijk is of zou moeten zijn dat de vennootschap haar schulden niet meer kan betalen.

Artikel 2:98c BW bepaalt, kort gezegd, dat een N.V. niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
mag stellen, een koersgarantie mag geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen in dit kader niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan strikte voorwaarden is verbonden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op