Terug
i

inkoop van aandelen

Als een bedrijf haar eigen aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van aandeelhouders (of op de beurs) terugkoopt, spreekt met van ‘inkoop van aandelen’. De inkoop van aandelen kan bij statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
zijn beperkt of uitgesloten. Een vereiste is dat de vennootschap over voldoende reserves beschikt om de waardevermindering van het eigen vermogen op te vangen. Bovendien geldt er een bijzondere aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
voor bestuurders bij een besluit tot inkoop: als na de inkoop opeisbare schulden niet meer kunnen worden voldaan en dit was te voorzien voor de inkoop, kunnen de bestuurders hiervoor hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk worden gehouden.

Intrekking van aandelen

Een reden om tot inkoop van aandelen over te gaan, is als de vennootschap het geplaatste aandelenkapitaal wil verminderen (waardoor de waarde van de resterende aandelen stijgt). Dit kan worden bereikt doordat de vennootschap de aandelen -na inkoop- intrekt. Hiervoor is een besluit van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
nodig alsmede een statutenwijziging Aanpassing van statuten bij notariële akte
» Meer over statutenwijziging
statutenwijziging
. Na intrekking bestaan de aandelen niet meer.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op