Terug
b

beperkte aansprakelijkheid

Bij beperkte  aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een vennootschap  voor schulden van de vennootschap beperkt tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moeten volstorten.

Bij een BV is er altijd sprake van beperkte aansprakelijkheid. Daarom heet een BV ook voluit besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Ook bij een NV ( naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
) geldt beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders. Zij zijn slechts aansprakelijk tot hun inbreng in de NV.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op