Terug
a

aandeelhoudersovereenkomst

Een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen de aandeelhouders van een vennootschap waarin de onderlinge afspraken zijn vastgelegd. In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
en wettelijke regelingen is al het één en ander vastgelegd over de onderlinge verhouding. Daarom worden in de aandeelhoudersovereenkomst meestal aanvullende afspraken neergelegd. Ook kan juist expliciet worden afgeweken van de statuten of wettelijke regelingen (mits geen dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
).

Onderwerpen die in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen worden geregeld zijn o.a. de benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en de uitoefening van stemrecht. Ook bevat de aandeelhoudersovereenkomst vaak bepalingen omtrent de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
. Bijvoorbeeld de wijze waarop aandelen kunnen worden verkocht en de prijsbepaling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op