Terug
n

nebula arrest

In het zogenaamde Nebula-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat uitgangspunt is dat de  curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
 ook bij bestaande huurovereenkomsten mag wanpresteren. Hij mag een  onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
 in beginsel vrij van huur verkopen en de huurder met een concurrente vordering wegens deze wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
achterlaten.

Bevoegdheid curator

Deze bevoegdheid van de curator vloeit voort uit de verplichting van de curator tot goed beheer van de tot de boedel behorende  goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
 ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit beheer wordt bemoeilijkt door de langlopende overeenkomsten. De beslissing van de Hoge Raad in het Nebula-arrest is ook van toepassing op andere gebruiksrechten dan huur en op andere goederen van de failliet.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op