Terug
a

afhankelijk recht

Afhankelijke rechten zijn zakelijke rechten die het recht volgen waaraan zij verbonden zijn. Dit betekent dat het recht niet zelfstandig kan bestaan (in tegenstelling tot bijvoorbeeld eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
, recht van opstal of vruchtgebruik), maar dat zij afhankelijk zijn van een ander recht – meestal een vorderingsrecht. Dit betekent ook dat het recht niet zonder dat hoofdrecht kan worden overgedragen, en dat het teniet gaat als het hoofdrecht teniet gaat.

Zakelijke zekerheidsrechten (pand en hypotheek) zijn afhankelijke (verhaals)rechten: zij bestaan alleen zolang de vordering tot zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
waarvan het recht is gevestigd bestaat. Als de hypotheekschuld tot zekerheid waarvoor een hypotheek op een huis is gevestigd geheel is afgelost, bestaat het zekerheidsrecht niet langer. Een hypotheekhouder (of een pandhouder) kan zijn verhaalsrecht dan ook niet overdragen zonder dat de achterliggende vordering is overgedragen.”

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op