Terug
u

uitzendovereenkomst

De arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
waarbij de werknemer door een uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een ander bedrijf om daar onder toezicht en leiding van dit bedrijf werk te verrichten.

De uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. Als aan de definitie is voldaan is er sprake van een uitzendovereenkomst, ook al wordt de werkverhouding aangeduid als detachering of opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
.

De formele werkgever is het uitzendbureau maar de uitzendkracht werkt feitelijk voor een ander. De uitzendkracht heeft in principe dezelfde rechten en plichten als een gewone werknemer. Er zijn een aantal bijzondere regels van toepassing op uitzendovereenkomsten waaronder het uitzendbeding Het beding dat de arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht van rechtswege eindigt bij beëindiging uitzending.
» Meer over uitzendbeding
uitzendbeding
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op