Terug
u

uitzendbeding

In de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
tussen een uitzendkracht en een uitzendbureau kan worden overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht beëindigt. Dit beding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen en kan alleen worden toegepast in de eerste 26 weken van de arbeidsrelatie tussen uitzendkracht en uitzendbureau.

Op dit beding kan ook een beroep worden gedaan als er sprake is van ziekte of zwangerschap en de inlener op die grond de uitzendkracht niet meer nodig heeft. De opzegverboden gelden dan dus niet. Indien een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer het recht te allen tijde de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau op te zeggen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op