burgerlijk recht

Het recht waarin de onderlinge verhoudingen worden geregeld tussen personen (natuurlijke en rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
). Het burgerlijk recht onderscheidt zich van het bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
, waarin de verhouding tussen overheid en burger is geregeld.

Het burgerlijk recht is in vele verschillende wetten geregeld. Het burgerlijk wetboek is het meest omvattende en belangrijkste wetboek in het burgerlijk recht. Dit rechtsgebied wordt ook aangeduid als civiel recht of privaatrecht. Veel regels in het burgerlijk recht zijn van aanvullend recht. Partijen kunnen hiervan (contractueel) afwijken. Daar waar dwingendrechtelijke bepalingen zijn opgenomen, dienen die vooral ter bescherming van de zwakkere partij: bv. de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
, werknemer, huurder en minderjarige.

Categorieen:
Synoniemen: civiel recht, privaatrecht

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op