1 min lezen

vve structuur

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

De juridische structuur van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) wordt gevormd door de diverse bepalingen in de wet, bepalingen in de splitsingsakte met daarin de reglementen van de VvE, en door de bepalingen in de diverse modelreglementen. De individuele reglementen van de VvE zijn doorgaans op één van die modelreglementen gebaseerd.

Aan de juridische structuur van de VvE wordt dus invulling gegeven door die drie bronnen. Daaruit volgen dus de rechten, plichten en bevoegdheden van de VvE en haar organen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence