Modelreglement VvE

Veel VvE-reglementen, zoals opgenomen in de splitsingsakte, zijn gebaseerd op een modelreglement. Op dit moment zijn er vijf modelreglementen die dateren uit 1972, 1973, 1983, 1992 en uit 2006. Een nieuwe versie is in de maak en wordt in de loop van 2016 verwacht. Wanneer in de splitsingsakte het reglement van de VvE wordt vastgesteld, wordt naar één van die reglementen verwezen waarna zo nodig op de onderscheidenlijke artikelen van het modelreglement aanpassingen worden gemaakt of toevoegingen worden gedaan. In een enkel geval, dat is met name zo bij VvE’s die zijn opgericht voor 1972, wordt verwezen naar een model dat door notarissen in de regio werd gebruikt (onder verwijzing naar een specifieke vindplaats in het Kadaster), of wordt een geheel eigen reglement vastgesteld.

Iedere VvE is uniek

Wanneer over de VvE-reglementen wordt gesproken, is oplettendheid geboden. Weliswaar wordt zoals hiervoor beschreven doorgaans een modelreglement gebruikt, maar dat laat onverlet dat de individuele splitsingsaktes bijna altijd diverse wijzigingen aanbrengen in het gebruikte model. Er mag dus zeker niet zomaar vanuit gegaan worden dat het modelreglement integraal op de VvE van toepassing is. Daar komt nog bij dat ook tussen de diverse modellen grote verschillen zijn. Het is dus van belang om altijd zowel de splitsingsakte, als het toepasselijke modelreglement bij de hand te hebben. Een advocaat gespecialiseerd in VvE-recht kan u daarbij helpen.