1 min lezen

rechtsbijstandverzekering

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, heeft u recht op vrije advocatenkeuze. De verzekeraar moet de keuze respecteren, ongeacht of verplichte vertegenwoordiging door een advocaat nodig is of er reeds een dossier bij de rechtsbijstandsverzekeraar zelf is geopend.

Vrije advocatenkeuze

AMS advocaten staat regelmatig cliënten bij die zijn verzekerd bij een rechtsbijstandverzekering. Wij hebben goede contacten met alle grote rechtsbijstandsverzekeraars.

Indien u bent verzekerd voor rechtsbijstand, staat AMS advocaten u dus graag bij in uw geschil als dit tot de competenties van AMS advocaten behoort. U heeft dus ook recht om een advocaat te kiezen als uw polisvoorwaarden (nog) vermelden dat uw keuzevrijheid is beperkt. Op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Wet op het Financieel Toezicht heeft u zonder meer recht op een vrije advocaatkeuze.

Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering, meld dit dan altijd bij uw advocaat.

Second opinion ten behoeve van rechtsbijstandverzekering

Overigens kunnen de advocaten van AMS ook een second opinion geven als u een dekkingsgeschil heeft met uw rechtsbijstandsverzekeraar. De meeste rechtsbijstand-polissen voorzien erin dat indien de rechtsbijstandsverzekeraar een zaak niet (verder) wil voeren, u een second opinion kunt aanvragen bij een advocaat. Met het afgeven van dergelijke second opinions heeft AMS advocaten veel ervaring.

Nieuws-
brief

Ravel Residence