1 min lezen

second opinion ten behoeve van rechtsbijstandverzekering

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Een rechtsbijstandverzekering verzekert de verzekerde voor rechtsbijstand. Dat kan geschieden in natura – doordat de jurist van de rechtsbijstandverzekering het dossier behandelt – of doordat de rechtsbijstandverzekering de kosten voor een advocaat vergoedt. Zoals wij op deze pagina toelichten, heeft iedere voor rechtsbijstand verzekerde het volstrekt vrije recht op advocatenkeuze.

Geschil over de haalbaarheid van een zaak

In de praktijk zien wij regelmatig dat er een geschil ontstaat tussen een rechtsbijstandverzekering en de verzekerde over de haalbaarheid van een zaak. Vaak is de rechtsbijstandverzekering (of de door de rechtsbijstandverzekering ingeschakelde advocaat) van mening dat de zaak niet haalbaar is, in welke omstandigheden de rechtsbijstandverzekering verdere dekking kan weigeren. De meeste polissen bevatten een bepaling waarmee de verzekerde in zo’n geval een second opinion kan vragen aan een advocaat, wiens opinie veelal ook bindend is. De advocaat die de second opinion afgeeft, kan de zaak vervolgens niet zelf behandelen, zodat deze advocaat geen eigen (commercieel) belang bij de inhoud van zijn opinie krijgt.

Second opinion door AMS advocaten

AMS advocaten heeft veel ervaring met het afgeven van dergelijke second opinions. Op basis van het door de verzekerde in rechtsbijstandverzekering verstrekte dossier, beoordeelt een advocaat van AMS advocaten met kennis op het gebied van de betreffende zaak het dossier en wordt er een oordeel gegeven over de haalbaarheid van de zaak.

Nieuws-
brief

Ravel Residence