Valse recensie op Google verwijderen

Google verzoeken neprecensie te verwijderen

Veel bedrijven hebben ermee te kampen; valse recensies op Google (ook wel nep-reviews of fake reviews genoemd). En één ding staat vast, het verwijderen van een Google recensie is een stuk minder eenvoudig dan het plaatsen ervan. Als je een valse recensie wilt laten verwijderen dan kun je daartoe een verzoek indienen bij Google. Maar in de meeste gevallen volgt er slechts een standaardreactie van Google en blijft de review staan. Google is namelijk van mening dat vanwege de maatschappelijke functie die haar website heeft terughoudendheid is geboden bij het opleggen van beperkingen als het gaat om recensies.

Nep review Google door advocaat laten verwijderen

Maar een valse recensie / review is bijzonder schadelijk voor de reputatie van een bedrijf en is zonder enige twijfel van negatieve invloed op beslissingen van potentiële klanten. Als je als ondernemer geen gehoor krijgt bij Google dan is het mogelijk om een advocaat een sommatiebrief aan Google te laten versturen waarin Google gesommeerd wordt tot verwijdering van die reviews.

IP adres nep account Google

Daarnaast kan Google gesommeerd worden om het IP adres van de computer waarmee het nepaccount is aangemaakt te verstrekken en ook alle overige informatie waarover Google beschikt en die tot het achterhalen van de identiteit van de persoon achter het nepaccount kan leiden.

Kort geding door gespecialiseerde advocaat

Voldoet Google niet aan de sommatiebrief van de advocaat dan dient er een kort geding opgestart te worden. Juridisch uitgangspunt is dat Google als hosting provider op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor nepreviews / valse recensies, nadat Google erop gewezen is en vervolgens niet of niet snel genoeg heeft gehandeld om de valse informatie te verwijderen. In zo’n kort geding zal de Voorzieningenrechter per recensie moeten beoordelen of de recensie onrechtmatig is.