2 min lezen

aangifte doen van smaad en laster

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Voldoende steun in de feiten

Dagelijks worden er mensen of bedrijven beschuldigd van oplichting, fraude en andere strafbare feiten. Op internet, in de krant of op televisie en radio, het is aan de orde van de dag. Kritiek uiten mag, ook als die kritiek messcherp is. Maar beschuldigingen moeten wel voldoende steun vinden in de feiten, zeker als die beschuldigingen ernstig zijn.

Aangifte doen bij smaad en laster

Als de beschuldigingen onterecht zijn dan is het goed mogelijk dat diegene die de beschuldiging heeft geuit zich schuldig heeft gemaakt aan smaad, smaadschrift en/of laster. Deze begrippen zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Het zijn misdrijven waarop boetes en celstraffen staan.

Alhoewel het mogelijk is om hiervan aangifte doen en dat in de praktijk ook regelmatig gebeurt, leidt een dergelijke aangifte lang niet altijd tot het gewenste resultaat. In onze praktijk zien we vaak dat een cliënt die aangifte heeft gedaan van smaad, smaadschrift of laster van de politie te horen heeft gekregen dat het “een civiele zaak betreft” en dat aangifte daarom niet in behandeling wordt genomen.

Kort geding biedt uitkomst

Voor slachtoffers van smaad, smaadschrift of laster geldt vaak dat ieder uur telt. Wie snel en effectief wil optreden tegen smaad, smaadschrift of laster is via de civielrechtelijke route vaak beter uit. Zo kan via een kort geding heel snel bewerkstelligd worden dat de betreffende beschuldiging wordt verwijderd en wordt gerectificeerd.

Advocaat smaad en laster

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding.

Nieuws-
brief

Ravel Residence