1 min lezen

Overname Joods Kindercentrum Simcha: Nieuwe fase met Villa Bambini Simcha

NL

Helaas is op 11 juni 2024 stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Joods Kindercentrum Simcha (JKC Simcha) in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. Nienke Bobbert van AMS advocaten benoemd tot curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. Met hulp van vele betrokkenen heeft de curator het kinderdagverblijf tijdelijk voortgezet zodat opvang beschikbaar bleef. Inmiddels is een partij gevonden die het kinderdagverblijf zal overnemen: Villa Bambini Simcha. In afwachting van de formalisering van de overname voert Villa Bambini Simcha de dagelijkse bedrijfsvoering uit onder verantwoordelijkheid van de curator. De instanties werken met spoed aan het verstrekken van een nieuw LRK-nummer waarna de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
kan worden geformaliseerd.

De bekende mailadressen van JKC Simcha zijn niet langer in gebruik.

Voor vragen over de dagelijkse bedrijfsvoering en afspraken over de toekomst kunt u gebruik maken van: info@villasimcha.nl.

Voor vragen over JKC Simcha/het faillissement kunt u gebruik maken van: kirsten.vanweert@amsadvocaten.nl of nienke.bobbert@amsadvocaten.nl.

Leveranciers met een vordering op JKC Simcha kunnen hun vordering indienen via:https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/2352

Nienke Bobbert

Nienke Bobbert

Nienke heeft ruim 25 jaar ervaring in de procespraktijk, in het bijzonder op het gebied van insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht.
Ravel Residence