Terug
s

stuiting

Het afbreken van een lopende verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
.

Stuiting van de verjaring vindt plaats door: a) een daad van rechtsvervolging, b) een schriftelijke sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
en c) erkenning door de schuldenaar. Nadat verjaring is gestuit begint nieuwe verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
te lopen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op