Terug
s

selbsteintritt

Een volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
maakt het mogelijk dat een persoon zowel voor zichzelf als ook namens de volmachtgever optreedt bij een rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
die rechtsgevolgen heeft voor zowel hemzelf in privé, alsook voor de volmachtgever.

Een gevolmachtigde kan echter niet op basis van zijn volmacht onbeperkt zichzelf en de volmachtgever vertegenwoordigen, om problematiek rondom tegenstrijdige belangen zoveel mogelijk te voorkomen: tenzij anders is bepaald kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op