Terug
s

schadevergoeding

De financiële compensatie van geleden schade.

Schade kan bestaan uit vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
(geleden verlies en gederfe winst) of ander nadeel ( immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op