Terug
o

overmacht

In het verbintenissenrecht spreken we van overmacht als er sprake is van een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
die de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Dit is het geval als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de schuldenaar, noch voor zijn risico behoort te blijven.

Bij overmacht kan de schuldeiser geen nakoming vorderen van de schuldenaar, noch heeft de schuldeiser recht op schadevergoeding. Overmacht is een grond voor ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op