Terug
m

mondelinge overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is een overeenkomst die niet op papier is gesteld. Een overeenkomst die wel op papier is gesteld wordt ook wel contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
genoemd. Een mondelinge overeenkomst heeft dezelfde bindingskracht als een schriftelijke overeenkomst. De bewijskracht van een mondelinge overeenkomst is uiteraard wel minder. Er is immers geen schriftelijk bewijsstuk.

Voor de meeste overeenkomsten is niet vereist dat deze schriftelijk wordt aangegaan. Zodra een (mondeling) gedaan aanbod mondeling wordt geaccepteerd is er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand. In uitzonderingsgevallen is dit niet zo. Bijvoorbeeld bij de  koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
van een woonhuis. De koopovereenkomst is komt pas rechtsgeldig tot stand als er de koop schriftelijk is overeengekomen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op