Terug
l

lastgeving

Lastgeving ziet op de rechtsfiguur waarbij de ene partij, de lasthebber, voor rekening van een andere partij, de lastgever, rechthandelingen verricht.

Het daadwerkelijk verrichten van rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
is de essentie van de dienstverlening. Een lasthebber heeft een verplichting om te handelen. Dit is een wezenlijk verschil met de rechtsfiguur van volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
, waarbij de gevolmachtigde bevoegd is om voor een ander rechtshandelingen te verrichten, maar hiertoe niet verplicht is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op