Terug
k

koopoptie

Het onherroepelijke aanbod van de verhuurder om met de huurder een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
te sluiten terzake van het gehuurde zodra de huurder deze optie inroept.

In huurcontracten wordt soms een koopoptie opgenomen. Op grond van deze optie is een verhuurder verplicht het gehuurde te verkopen aan de huurder zodra de huurder dit wil. Vaak staan in de huurovereenkomst de voorwaarden waaronder de optie kan worden ingeroepen: de duur van de optie en soms de prijs.

Optiebeding koopoptie

De koopoptie is een optiebeding. De koopoptie onderscheidt zich van het voorkeursrecht De verplichting van verhuurder het gehuurde eerst aan huurder aan te bieden als verhuurder tot verkoop besluit over te gaan.
» Meer over voorkeursrecht
voorkeursrecht
in die zin dat bij de koopoptie de koopovereenkomst reeds tot stand komt doordat de huurder aangeeft de optie in te roepen. Bij een voorkeursrecht heeft de verhuurder geen verplichting het verhuurde te verkopen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op