Terug
v

voorkeursrecht

De verplichting van verhuurder het gehuurde eerst aan huurder met een voorkeursrecht aan te bieden als verhuurder tot verkoop besluit over te gaan.

Een voorkeursrecht kan in een huurcontract zijn overeengekomen. Het betreft echter geen verplichting van de verhuurder om het pand te verkopen. Slechts een plicht om het pand als eerste aan de huurder aan te bieden. De huurder is evenmin verplicht het pand te kopen. Slaat hij het aanbod af, dan staat het de verhuurder vrij het pand aan een derde te verkopen.

Het voorkeursrecht onderscheidt zich van een koopoptie Het onherroepelijke aanbod van de verhuurder om met de huurder een koopovereenkomst te sluiten terzake van het gehuurde zodra de huurder deze optie inroept.
» Meer over koopoptie
koopoptie
in die zin dat bij een koopoptie de verhuurder verplicht is te verkopen zodra de huurder een beroep op de optie doet.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op