Terug
k

kernbeding

Bedingen in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die de kern van de prestatie aangeven.

Bij een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
is dat bijvoorbeeld de omschrijving van het koopobject. Als er geen wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
is over andere elementen bestaat zoals prijs of tijdstip maar wel over een kernbeding dan kan er toch een geldige overeenkomst tot stand zijn gekomen. Een kernbeding kan nimmer onderdeel van de algemene voorwaarden uitmaken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op